Witaj na naszej witrynie :)

Otwieramy nowe szkoły!

Ocena użytkowników:  / 14
SłabyŚwietny 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!   

Nasze Zgromadzenie Sióstr  św. Józefa - Prowincja  Wrocławska od dnia 1 września 2013r. otwiera nowe szkoły kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, które będą działały przy naszym Ośrodku w Częstochowie przy ul. Kubiny 10/12. Będą to:

                     1.  Szkoła Podstawowa im. O. A. Kordeckiego  

                     2.  Gimnazjum im. św. Zygmunta Gorazdowskiego   

                     3.  Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Św. Józefa

 

Organem prowadzącym szkoły jest w/w Zgromadzenie Sióstr św. Józefa - Prowincja Wrocławska, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom z niepełnosprawnością umysłową (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze schorzeniami sprzężonymi, z niedostosowaniem społecznym).

Nowe Szkoły powstają w miejsce Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 w Częstochowie. Dorobek Zespołu Szkół: wypracowane i sprawdzone metody pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi oraz bogata tradycja będą kontynuowane w działalności nowo powstałych placówek. Gwarantem tego jest kadra pedagogiczna o wysokich, specjalistycznych kwalifikacjach oraz dobra opinia  w środowisku.

Celem powstania oddziału „0”, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej – było stworzenie ciągu wszystkich etapów edukacyjnych dla uczniów wymagających specjalnych potrzeb kształcenia i wychowania.

Warunki w tych placówkach pozwolą na opracowanie specjalnych długoletnich programów rozwoju dzieci, począwszy od czynności samoobsługowych, poprzez indywidualne programy edukacyjne, kończąc na przygotowaniu do dorosłego funkcjonowania w życiu.

Indywidualne podejście do dziecka zespołu specjalistów: oligofrenopedagogów, psychologa, socjoterapeuty, logopedy, terapeutów rozwoju ruchowego, zapewni właściwą diagnozę potrzeb i stosowanie wszystkich dostępnych terapii pedagogicznych, psychologicznych i ruchowych.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzone będą zajęcia z różnych dziedzin życia: mała gastronomia, informatyka i technika użytkowa, mała ekonomia – nie wydawaj więcej niż masz, jestem artystą, estetyka życia codziennego, zdrowy styl życia, ogrodnictwo, wikliniarstwo papierowe.

Nabór do Szkół trwa cały rok.

Wszyscy uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie pracowników szkół. Dzięki temu dzieci czują się tutaj dobrze, szybko adaptują się do nowych warunków, mają szansę na rozwój, rzetelną edukację, pogłębienie zainteresowań.

Dzieci naszych szkół mieszących się w naszym budynku mają możliwość zamieszkania w Naszym Ośrodku oraz w sąsiadujących z nami pobliskich ośrodkach. Ośrodki te otaczają dzieci całodobową i całoroczną opieką, stwarzają dzieciom ciepłą, rodzinną atmosferę i wszelkie warunki do jak najlepszego wszechstronnego ich rozwoju na miarę ich możliwości.