Witaj na naszej witrynie :)

Kolęda w Naszym Domu

Ocena użytkowników:  / 36
SłabyŚwietny 

W tym roku wizyta duszpasterska w naszym domu miała wyjątkowy, nieco inny charakter. 15.01.2018 r. odwiedził nas  Ks. Biskup Andrzej Przybylski, który rozpoczynając kolędę odprawił mszę świętą w intencji całego naszego domu: dziewcząt, sióstr i wszystkich współpracowników. Przed końcowym błogosławieństwem Ks. Biskup pomodlił się nad nami wszystkimi wzywając wstawiennictwa świętych i prosząc Boga, by chronił nasz dom i nas od wszelkiego zła, aby to, co złe omijało nasz dom, nasze rodziny. Po zakończonej mszy świętej nastąpiło błogosławieństwo domu.

A oto kilka osobistych świadectw dziewcząt, współpracowników i sióstr:

- „Poruszyła mnie modlitwa prośby o wyrzucenie z nas tego wszystkiego, co utrudnia jedność i miłość między nami. Doświadczyłam z jednej strony poczucia własnej grzeszności i nieumiejętności budowania relacji, a z drugiej strony otrzymałam nadzieję, że mamy DUCHA  ŚWIĘTEGO, KTÓRY NAS BĘDZIE UZDALNIAŁ DO TWORZENIA PRAWDZIWEJ WSPÓLNOTY. DZIĘKUJĘ BARDZO.”

 - „Dziękuję Panu Bogu za wizytę duszpasterską Księdza Biskupa w naszym domu. Szczególnie dziękuję za modlitwę nad całą naszą Wspólnotą i Ośrodkiem. Bez modlitwy za siebie nawzajem trudno pokonać trudności i przebaczyć  zadane nam zranienia. Wierzę, że Pan Bóg da mi pewnego dnia  łaskę przebaczenia tym, którzy bardzo mnie skrzywdzili i  może też i oni  wybaczą mi moje słabości.”

- „Spotkanie z ks. Bpa. było pełne pokoju i radości.”

- „Spotkanie było pouczające, przez głoszone Słowo Boże podczas Mszy św. miałyśmy przyjemność przyjąć ks. Biskupa w każdym pomieszczeniu, które zostało poświęcone i  by Jezus był zawsze z nami.”

- „Spotkanie z K. Biskupa było miłe, ciekawe, wyjątkowe, pełne miłości Ojcowskiej i dobroci wzajemnej.” 

- „Spotkanie było ciekawe i ważne ponieważ Ks. Biskup Andrzej  Przybylski modlił się za nas i z nami i by Jezus otwierał nasze serca na siebie nawzajem i był  tutaj gdzie się uczymy, pracujemy. Czuliśmy obecność żywego Jezusa pośród nas pełnego czułej Miłości.”

- „Bardzo czuło się obecność Samego Jezusa pośród nas. Wspólna modlitwowa nas jednoczyła i pokazała że możemy sobie wybaczać.” 

- „Spotkanie było mile, radosne i uroczyste. Ks. Biskup podpisał nam zeszyty, poświęcił nam czas i to nam się podobało. Spotkanie z Ks. Biskupem w naszej grupie, choć krótkie, zostanie nam w pamięci na długo.”

- „W przeszłości zwykle zwracałam się do Boga z prośbami. Teraz przede wszystkim serdecznie dziękuję za wszelkie łaski, także za cierpienie. Ono bardzo uczy pokory i uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza cierpiącego. Wtedy myśli się jak pomóc innym. Jestem wdzięczna Bogu, za to, że poprowadził mnie tą drogą, na której się znajduję. Dziękuję, że zawsze mogę liczyć na wsparcie i życzliwość ludzi którzy mnie otaczają.”

- „Kolęda z Ks. Biskupem Andrzejem była dla mnie bardzo osobistym przeżyciem.”

- „Obecność Księdza Biskupa Andrzeja w naszym Ośrodku bardzo mnie ubogaciła. W czasie homilii nawiązał On do wizyt, które odbył podczas swojej posługi. Podczas jednej z nich odwiedził młodą osobę znudzoną życiem. W kolejnej odwiedził starszą, schorowaną kobietę,  która cieszyła się z życia i z optymizmem mówiła o pragnieniu spotkania się z Panem Bogiem. Poprzez te, z życia wzięte przykłady zachęcił nas do czerpania radości z życia, do tego, by być młodymi duchem, by nie ulegać zwątpieniu i zniechęceniu. Po Eucharystii, Ks. Biskup modlił się o to, by w każdym miejscu naszego domu obecny był Pan Bóg, by uzdrowił międzyludzkie relacje, nieporozumienia, chore ambicje i wszystko co niszczy. Pomaga mi to w codziennej pracy wychowawczej, gdyż odwołuję się do słów, które skierował do nas Ksiądz Biskup.”

- „Wizyta kolędowa Ks. Biskupa miała dla mnie wymiar bardzo osobisty. Wdzięczna jestem za odnowienie serca, poruszenie sumienia i ,,czystą sukienkę". Mądrość słów Ks. Biskupa, poruszająca modlitwa, spotkanie z dziewczynkami  były bardzo potrzebne tu i teraz nam wszystkim. Dziękuję.”

- " Kto szuka prawdy ten szuka Boga" E. Stein

Wizyta Ks. Biskupa, a zwłaszcza niezwykła Msza Święta, była dla mnie  ogromnym przeżyciem. Uczestniczyłam w wydarzeniu, które było dla mnie "wypędzaniem zła" i umacnianiem wiary jako jedynej siły w walce z  nim. Skłoniło mnie to do refleksji: w każdym z nas jest to zło, ten grzech codzienny, złość, lenistwo, pycha, chciwość, zazdrość, nieskromność i nieuczciwość. Oby modlitwa Ks. Biskupa oraz Naszej społeczności dała mi siłę na swoją osobistą i społeczną walkę z tym "złem".”

- „Kolęda w naszym domu to odnowienie relacji z Bogiem przez wspólnotowe zaproszenie Go po raz kolejny do każdego miejsca, w którym przebywamy.  Był to dla mnie dzień pogłębiający jedność między wszystkimi, którzy tworzymy dom dla naszych podopiecznych. Osobiście doświadczyłam tego, że Pan błogosławi naszemu dziełu podejmowanemu wśród potrzebujących. Potrzebującym jest każdy z nas… najpierw potrzebujemy Boga i Jego miłości… a potem siebie wzajemnie.”

- „Przyjście Ks. Biskupa przeżyłam bardzo osobiście i odczułam bardzo konkretnie jako przyjście Jezusa do naszego Ośrodka.”

- „W moim rodzinnym domu wizyta duszpasterska przebiega bardzo szybko, ksiądz zwykle pędzi, bo parafian dużo, a czasu mało... szkoda.

W naszym Ośrodku było ostatnio inaczej, myślę, że to właśnie za sprawą wyjątkowego gościa Księdza Biskupa Andrzeja. Piękna Msza św. dla mnie niezwykle uroczysta, spokojna, wyjątkowa, wcześniej nie miałam okazji w takiej uczestniczyć. Byłam wzruszona... Szczerze, w myślach dziękowałam Bogu za to, że mam takie ogromne szczęście, że mogę tego doświadczyć i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Czułam się wyjątkowa, taka wybrana... i z tą mocą błogosławieństwa przyjechałam do domu, aby choć cząstkę przekazać moim bliskim. Teraz podczas spotkań, jak wspominam tę wyjątkową wizytę, to z dumą...  chwalę się wszystkim.”

 

                               ZAPRASZAMY DO GALERII